Entries by nguyen.dinh

Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Xem bản tóm tắt  tại đây CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 119/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2018   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ Căn cứ Luật tổ chức Chính […]

Tóm tắt Văn bản Nghị định 119/2018/NĐ-CP Quy định về hóa đơn điện tử

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018). Download văn bản tại đây nghi-dinh-119-2018-nd-cp-ve-hoa-don-dien-tu-khi-ban-hang-hoa-cung-cap-dich-vu TÓM TẮT VĂN BẢN Hộ, cá nhân kinh doanh được cấp hóa đơn điện tử miễn phí Nghị định […]