Bài viết, kỹ năng về kế toán

Điểm mới về thang, bảng lương, định mức lao động có hiệu lực từ 01/11/2018

Điểm mới về thang, bảng lương, định mức lao động có hiệu lực từ 01/11/2018

Theo nội dung quy định tại Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương, kể từ ngày 01/11/2018 sẽ áp dụng một số điểm mới về thang, bảng lương, định mức lao động, cụ thể như sau:

Read more

16 trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân

16 trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ theo Thông tư 111/2013/TT-BTC, Thông tư số 92/2015/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân quy định 16 trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân như sau:

Read more

Thanh tra bảo hiểm xã hội – Doanh nghiệp cần chuẩn bị những gì ?

Thanh tra bảo hiểm xã hội – Doanh nghiệp cần chuẩn bị những gì ?

Khi cơ quan bảo hiểm xã hội có quyết định thanh kiểm tra BHXH tại doanh nghiệp thì doanh nghiệp cần chuẩn bị những hồ sơ, chứng từ gì? Sau đây là một số nội dung cần nắm.

Read more

Tài sản cố định chưa sử dụng có được trích khấu hao không?

Tài sản cố định chưa sử dụng có được trích khấu hao không? – Tài sản cố định mới mua về chưa sử dụng có được trích khấu hao không? Căn cứ theo Thông tư số 45/2018/TT-BTC hướng dẫn tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định quy định các trường hợp không phải tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định như sau:

Read more

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế phiên bản mới 4.0.7

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế phiên bản mới 4.0.7 là phần mềm HTKK mới nhất hiện nay của Tổng cục thuế được nâng cấp vào ngày 25/09/2018.

Read more

Cách sắp xếp chứng từ kế toán khoa học kế toán viên cần biết

Làm sao để sắp xếp chứng từ kế toán khoa học ?

Để công tác kế toán được ổn định, dễ dàng và khoa học thì kế toán viên cần sắp xếp chứng từ một cách hợp lý. Dưới đây là hướng dẫn cách sắp xếp chứng từ kế toán chung, Tùy tình hình thực tế doanh nghiệp , một số loại chứng từ có thể có hoặc không

Read more

Nghiệp vụ kế toán trong nhà hàng, khách sạn

Nghiệp vụ kế toán trong nhà hàng khách sạn (theo Thông tư 200/2014/TT-BTC). Khác biệt chủ yếu của kế toán nhà hàng khách sạn so với các loại hình doanh nghiệp khác là ở nghiệp vụ tập hợp giá thành dịch vụ cụ thể , tập hợp giá thành món ăn và giá thành dịch vụ phòng.

Read more

Mô tả công việc Kế toán nhà hàng, khách sạn

Một bảng mô tả công việc kế toán nhà hàng, khách sạn thường gồm Các phần: nhiệm vụ / trách nhiệm, tiêu chuẩn công việc, môi trường, điều kiện làm việc ….

Read more

Mẫu biểu và hợp đồng vay tiền công ty mẹ ở nước ngoài

1. Nếu vay dưới 1 năm: chỉ cần Làm hợp đồng vay ngắn hạn, không phải đăng ký với Ngân hàng Nhà nước.
2. Vay trên 1 năm làm hồ sơ vay trung hoặc dài hạn, gừi hồ sơ đến Ngân hàng nhà nước để được duyệt. Hồ sơ như sau
– Đơn đăng ký vay, trả nợ nước ngoài (Mẫu đơn số 1 Thông tư 09/2004);
– Bản sao có công chứng Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh; hoặc Giấy phép đầu tư; hoặc giấy phép hoạt động, văn bản liên quan khác do cơ cơ quan có thẩm quyền cấp;
– Bản sao và bản dịch ra tiếng Việt Nam Hợp đồng vay nước ngoài đã ký
***Lưu ý
+ Do là DN có vồn đầu tư nước ngoài nên vốn vay không vượt tổng vốn đầu tư theo Giấy phép đầu tư.
+ Phải có dự án cụ thể cho khoản vay/đầu tư
+ Nếu vay lãi suất 0% thì cẩn thận giấy tờ, chứng từ, vì rất dễ bị ấn định thuế
(Tham khảo Thông tư 09/2004/TT-NHNN ngày 21/12/2004 của NHNN về vay trả nợ nước ngoài và Thông tư 12/2014/TT-NHNN ngày 31/03/2014)

Download mẫu :

1. HOP DONG VAY VON NUOC NGOAI

2_MAU GUI NGAN HANG NHA NUOC

Xử lý hóa đơn có nhiều nội dung hơn số dòng trên hóa đơn

Doanh nghiệp bán hàng cho công ty đối tác nhưng trên đơn hàng ghi nhiều nội dung mặt hàng khác nhau trường hợp này hóa đơn phải viết như thế nào để đảm bảo đầy đủ thông tin vẫn đảm bảo tính hợp lệ của hóa đơn chứng từ?

Read more