Bài viết, kỹ năng về kế toán

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của doanh nghiệp

Việt Nam đang trên đà hội nhập với nền kinh tế trong khu vực và trên thế giới. Bất kỳ doanh nghiệp (DN) nào khi tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đều đặt ra mục tiêu tối đa hóa giá trị tài sản của chủ sở hữu. Để thực hiện mục tiêu này, DN cần thực hiện nhiều biện pháp kết hợp trong đó việc lựa chọn một cấu trúc tài chính (CTTC) hợp lý là một trong những biện pháp quan trọng và cần thiết, là cơ sở cho việc đưa ra các quyết định chính xác.

Read more

Công nghiệp 4.0 và kế toán quản trị môi trường trong các doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)

Kế toán quản trị môi trường (KTQTMT) đã được áp dụng ở nhiều doanh nghiệp (DN) tại các quốc gia trên thế giới như một công cụ hữu hiệu trong quản trị DN hướng tới sự phát triển bền vững.

Read more

7 nguyên tắc kế toán cơ bản và quan trọng nhất

Nguyên tắc kế toán là những chuẩn mực, quy ước, chỉ dẫn, hướng dẫn cơ bản nhất mà tất cả các tổ chức, doanh nghiệp phải thực xuyên suốt trong quá trình thực hiện các công việc kế toán và lập các báo cáo tài chính nhằm đảm bảo độ tin cậy thông tin tài chính kế toán cung cấp cho nhiều đối tượng khác nhau. Có nhiều nguyên tắc kế toán nhưng cơ bản nhất và quan trọng nhất vẫn là 7 nguyên tắc sau: Nguyên tắc giá gốc , Nguyên tắc phù hợp , Nguyên tắc nhất quán, Nguyên tắc thận trọng , Nguyên tắc trọng yếu , Nguyên tắc cơ sở dồn tích, Nguyên tắc hoạt động lên tục.

Read more

4 Nhiệm vụ kế toán nên làm mỗi tuần

Sổ sách kế toán và hồ sơ tài chính chặt chẽ là điều cần thiết cho sự thành công của bất kỳ Doanh nghiệp nào, dù lớn hay nhỏ. Nhiều doanh nghiệp lớn trong nước và cả trên thế giới rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thậm chí thất bại từ việc quản lý kế toán lỏng lẻo, thiếu tính tổ chức.

Read more

5 Dấu hiệu cho thấy Doanh Nghiệp cần làm mới hệ thống Phần mềm Quản trị

Khi một doanh nghiệp mở rộng, một nhà điều hành ( CEO ) cần nhận ra rằng, hệ thống  quản trị cần được nâng cấp, làm mới hoặc thay đổi. Vậy, khi nào thì Doanh nghiệp cần phát triển Hệ thống của mình ?

Read more