Sử dụng hệ thống phím tắt phổ biến trên Window

Không phải ai cũng nghiên cứu, tìm tòi và nhớ hết được hệ thống phím tắt trên Window và không phải ai cũng thích dùng phím tắt. Note bài này lại để sử dụng khi cần, dùng lâu sẽ tạo thành thói quen, từ thói quen trở thành ” kỹ năng” giúp cho thao tác sử dụng máy tính trở nên nhanh hơn, làm việc tốt hơn

Phím tắt chung

Nhấn phím này Để làm việc này
Ctrl + X Cắt mục đã chọn
Ctrl + C (hoặc Ctrl + Insert) Sao chép mục đã chọn
Ctrl + V (hoặc Shift + Insert) Dán mục đã chọn
Ctrl + Z Hoàn tác một hành động
Alt + Tab Chuyển đổi giữa các ứng dụng đang mở
Alt + F4 Đóng mục hiện hoạt hoặc thoát ứng dụng hiện hoạt
Phím logo Windows  + L Khóa PC của bạn
Phím logo Windows  + D Hiển thị hoặc ẩn màn hình nền
F2 Đổi tên mục đã chọn
F3 Tìm kiếm tệp hoặc thư mục trong File Explorer
F4 Hiển thị danh sách thanh địa chỉ trong File Explorer
F5 Làm mới cửa sổ hiện hoạt
F6 Chuyển đổi giữa các yếu tố màn hình trong cửa sổ hoặc trên màn hình nền
F10 Kích hoạt thanh Menu trong ứng dụng đang dùng
Alt + F8 Hiển thị mật khẩu trên màn hình đăng nhập
Alt + Esc Chuyển đổi giữa các mục theo thứ tự chúng được mở
Alt + chữ cái được gạch dưới Thực hiện lệnh cho chữ cái đó
Alt + Enter Hiển thị thuộc tính cho mục đã chọn
Alt + Phím cách Mở menu lối tắt cho cửa sổ đang dùng
Alt + Mũi tên trái Quay lại
Alt + Mũi tên phải Đi tới
Alt + Page Up Di chuyển lên một màn hình
Alt + Page Down Di chuyển xuống một màn hình
Ctrl + F4 Đóng cửa sổ đang dùng
Ctrl + A Chọn tất cả các mục trong một tài liệu hoặc cửa sổ
Ctrl + D (hoặc Delete) Xóa mục đã chọn và chuyển mục đó vào Thùng rác
Ctrl + R (hoặc F5) Làm mới
Ctrl + Y Làm lại một hành động
Ctrl + Mũi tên phải Di chuyển con trỏ đến đầu từ tiếp theo
Ctrl + Mũi tên trái Di chuyển con trỏ đến đầu từ trước đó
Ctrl + Mũi tên xuống Di chuyển con trỏ đến đầu đoạn tiếp theo
Ctrl + Mũi tên lên Di chuyển con trỏ đến đầu đoạn trước đó
Ctrl + Alt + Tab Sử dụng các phím mũi tên để chuyển giữa tất cả các ứng dụng đang mở
Ctrl + Shift với một phím mũi tên Chọn khối văn bản
Ctrl + Esc Mở menu Bắt đầu
Ctrl + Shift + Esc Mở Trình quản lý Tác vụ
Ctrl + Phím cách Bật hoặc tắt trình soạn phương pháp nhập liệu (IME) tiếng Trung
Shift + F10 Hiển thị menu lối tắt cho mục đã chọn
Shift với phím mũi tên bất kỳ Chọn nhiều hơn một mục trong cửa sổ hoặc trên màn hình nền hoặc chọn văn bản trong tài liệu
Shift + Delete Xóa vĩnh viễn
Esc Ngừng hoặc rời khỏi tác vụ hiện tại

 

Phím tắt phím logo Windows

Nhấn phím này Để làm việc này
Phím logo Windows  Mở hoặc đóng menu Start
Phím logo Windows  + A Mở Trung tâm hành động
Phím logo Windows  + B Đặt tiêu điểm trong khu vực thông báo
Phím logo Windows  + Shift + C Mở menu nút
Phím logo Windows  + D Hiển thị hoặc thu nhỏ tất cả ứng dụng
Phím logo Windows  + Alt + D Hiển thị và ẩn lịch
Phím logo Windows  + E Mở File Explorer
Phím logo Windows  + F Mở Hub Phản hồi và chụp ảnh màn hình
Phím logo Windows  + G Mở thanh Trò chơi khi một trò chơi đang mở
Phím logo Windows  + H Bắt đầu đọc chính tả
Phím logo Windows  + I Mở Cài đặt
Phím logo Windows  + K Mở Kết nối hành động nhanh
Phím logo Windows  + L Khóa PC của bạn hoặc chuyển đổi tài khoản
Phím logo Windows  + M Thu xuống thanh công cụ tất cả các cửa sổ
Phím logo Windows  + O Khóa hướng thiết bị
Phím logo Windows  + P Chọn chế độ hiển thị trình bày
Phím logo Windows  + R Mở hộp thoại Run
Phím logo Windows  + S Mở tìm kiếm
Phím logo Windows  + T Chuyển đổi giữa các ứng dụng trên thanh tác vụ
Phím logo Windows  + U Mở Trung tâm Dễ Truy nhập
Phím logo Windows  + V Chuyển đổi giữa các thông báo
Phím logo Windows  + Shift + V Chuyển đổi giữa các thông báo theo thứ tự đảo ngược
Phím logo Windows  + X Mở menu Liên kết Nhanh
Phím logo Windows  + Y Chuyển phương thức nhập giữa Windows Mixed Reality và màn hình nền
Phím logo Windows  + Z Hiển thị các lệnh có trong ứng dụng ở chế độ toàn màn hình

 

Phím tắt Dấu nhắc Lệnh

Nhấn phím này Để làm việc này
Ctrl + C (hoặc Ctrl + Insert) Sao chép văn bản đã chọn
Ctrl + V (hoặc Shift + Insert) Dán văn bản đã chọn
Ctrl + M Nhập Chế độ đánh dấu
Alt + phím chọn Bắt đầu chọn ở chế độ khối
Phím mũi tên Di chuyển con trỏ theo hướng đã chỉ định
Page up Di chuyển con trỏ lên một trang
Page down Di chuyển con trỏ xuống một trang
Ctrl + Home (Chế độ đánh dấu) Di chuyển con trỏ đến đầu bộ đệm
Ctrl + End (Chế độ đánh dấu) Di chuyển con trỏ đến cuối bộ đệm
Ctrl + Mũi tên lên Di chuyển lên một dòng trong lịch sử đầu ra
Ctrl + Mũi tên xuống Di chuyển xuống một dòng trong lịch sử đầu ra
Ctrl + Home (Điều hướng lịch sử) Nếu dòng lệnh trống, hãy di chuyển cổng xem lên đầu bộ đệm. Nếu không, xóa tất cả các ký tự về bên trái của con trỏ trong dòng lệnh.
Ctrl + End (Điều hướng lịch sử) Nếu dòng lệnh trống, hãy di chuyển cổng xem sang dòng lệnh. Nếu không, xóa tất cả các ký tự về bên phải của con trỏ trong dòng lệnh.

 

Phím tắt hộp thoại

Nhấn phím này Để làm việc này
F4 Hiển thị các mục trong danh sách hiện hoạt
Ctrl + Tab Tiến trong các tab
Ctrl + Shift + Tab Lùi trong các tab
Ctrl + số (số 1–9) Di chuyển đến tab thứ n
Tab Tiến trong các tùy chọn
Shift + Tab Lùi trong các tùy chọn
Alt + chữ cái được gạch dưới Thực hiện lệnh (hoặc chọn tùy chọn) được sử dụng với chữ cái đó
Phím cách Chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm nếu tùy chọn hiện hoạt là hộp kiểm
Backspace Mở thư mục lên một cấp nếu thư mục được chọn trong hộp thoại Lưu dưới dạng hoặc Mở
Phím mũi tên Chọn nút nếu tùy chọn hiện hoạt là một nhóm các nút tùy chọn

 

Phím tắt File Explorer

Nhấn phím này Để làm việc này
Alt + D Chọn thanh địa chỉ
Ctrl + E Chọn hộp tìm kiếm
Ctrl + F Chọn hộp tìm kiếm
Ctrl + N Mở cửa sổ mới
Ctrl + W Đóng cửa sổ hiện hoạt
Ctrl + con lăn chuột Thay đổi kích thước và diện mạo của biểu tượng tệp và thư mục
Ctrl + Shift + E Hiển thị tất cả các thư mục phía trên thư mục đã chọn
Ctrl + Shift + N Tạo thư mục mới
Num Lock + dấu sao (*) Hiển thị tất cả các thư mục con phía dưới thư mục đã chọn
Num Lock + dấu cộng (+) Hiển thị nội dung của thư mục đã chọn
Num Lock + dấu trừ (-) Thu gọn thư mục đã chọn
Alt + P Hiển thị ngăn xem trước
Alt + Enter Mở hộp thoại Thuộc tính cho mục đã chọn
Alt + Mũi tên phải Xem thư mục tiếp theo
Alt + Mũi tên lên Xem thư mục chứa thư mục đó
Alt + Mũi tên trái Xem thư mục trước đó
Backspace Xem thư mục trước đó
Mũi tên phải Hiển thị lựa chọn hiện tại (nếu được thu gọn) hoặc chọn thư mục con đầu tiên
Mũi tên trái Thu gọn lựa chọn hiện tại (nếu được mở rộng) hoặc chọn thư mục chứa thư mục đó
End Hiển thị phần dưới cùng của cửa sổ hiện hoạt
Home Hiển thị phần trên cùng của cửa sổ hiện hoạt
F11 Phóng đại hoặc thu nhỏ cửa sổ hiện hoạt

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *