Kế toán

Điểm mới về thang, bảng lương, định mức lao động có hiệu lực từ 01/11/2018

Điểm mới về thang, bảng lương, định mức lao động có hiệu lực từ 01/11/2018 Theo nội dung quy định tại Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương, kể từ ngày 01/11/2018 sẽ […]

16 trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân

16 trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân Căn cứ theo Thông tư 111/2013/TT-BTC, Thông tư số 92/2015/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân quy định 16 trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân như sau:

Thanh tra bảo hiểm xã hội – Doanh nghiệp cần chuẩn bị những gì ?

Thanh tra bảo hiểm xã hội – Doanh nghiệp cần chuẩn bị những gì ? Khi cơ quan bảo hiểm xã hội có quyết định thanh kiểm tra BHXH tại doanh nghiệp thì doanh nghiệp cần chuẩn bị những hồ sơ, chứng từ gì? Sau đây là một số nội dung cần nắm.

Tài sản cố định chưa sử dụng có được trích khấu hao không?

Tài sản cố định chưa sử dụng có được trích khấu hao không? – Tài sản cố định mới mua về chưa sử dụng có được trích khấu hao không? Căn cứ theo Thông tư số 45/2018/TT-BTC hướng dẫn tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định quy định các trường hợp không phải tính hao mòn, khấu […]

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế phiên bản mới 4.0.7

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế phiên bản mới 4.0.7 là phần mềm HTKK mới nhất hiện nay của Tổng cục thuế được nâng cấp vào ngày 25/09/2018.

Cách sắp xếp chứng từ kế toán khoa học kế toán viên cần biết

Làm sao để sắp xếp chứng từ kế toán khoa học ? Để công tác kế toán được ổn định, dễ dàng và khoa học thì kế toán viên cần sắp xếp chứng từ một cách hợp lý. Dưới đây là hướng dẫn cách sắp xếp chứng từ kế toán chung, Tùy tình hình thực […]

Nghiệp vụ kế toán trong nhà hàng, khách sạn

Nghiệp vụ kế toán trong nhà hàng khách sạn (theo Thông tư 200/2014/TT-BTC). Khác biệt chủ yếu của kế toán nhà hàng khách sạn so với các loại hình doanh nghiệp khác là ở nghiệp vụ tập hợp giá thành dịch vụ cụ thể , tập hợp giá thành món ăn và giá thành dịch vụ […]

Mô tả công việc Kế toán nhà hàng, khách sạn

Một bảng mô tả công việc kế toán nhà hàng, khách sạn thường gồm Các phần: nhiệm vụ / trách nhiệm, tiêu chuẩn công việc, môi trường, điều kiện làm việc ….

Mẫu biểu và hợp đồng vay tiền công ty mẹ ở nước ngoài

1. Nếu vay dưới 1 năm: chỉ cần Làm hợp đồng vay ngắn hạn, không phải đăng ký với Ngân hàng Nhà nước. 2. Vay trên 1 năm làm hồ sơ vay trung hoặc dài hạn, gừi hồ sơ đến Ngân hàng nhà nước để được duyệt. Hồ sơ như sau – Đơn đăng ký […]

Xử lý hóa đơn có nhiều nội dung hơn số dòng trên hóa đơn

Doanh nghiệp bán hàng cho công ty đối tác nhưng trên đơn hàng ghi nhiều nội dung mặt hàng khác nhau trường hợp này hóa đơn phải viết như thế nào để đảm bảo đầy đủ thông tin vẫn đảm bảo tính hợp lệ của hóa đơn chứng từ?

©Bản quyền: Công ty CP Giải Pháp Công Nghệ Zen