BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

Phần mềm kế toán online Zen Books được cung cấp theo mô hình dịch vụ SAAS (Software as a service)

ZB-1

100.000đ
 • Tối đa 02 người dùng
 • Kế toán tổng hợp
 • Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
 • Kế toán mua hàng, nợ phải trả
 • Kế toán Bán hàng, nợ phải thu
 • Tích hợp hóa đơn điện tử
 • Kế toán hàng tồn kho
 • Báo cáo tài chính, báo cáo thuế
 • Dashboard thông minh

ZB-3

250.000đ
 • Tối đa 5 người dùng
 • Kế toán tổng hợp
 • Kế toán tiền mặt/tiền gửi ngân hàng
 • Quản lý khế ước vay
 • Kế toán mua hàng, nợ phải trả
 • Kế toán bán hàng, nợ phải thu
 • Tích hợp HĐ Điện tử
 • Kế toán hàng tồn kho
 • Kế toán tài sản cố định
 • Kế toán công cụ dụng cụ, chi phí trả trước
 • Tính giá thành
 • Báo cáo tài chính, báo cáo thuế
 • Dashboard thông minh
 1. Không tính phí khởi tạo hệ thống
 2. Phí thuê bao hàng năm thanh toán tối thiểu 12 tháng/lần
 3. Phần mềm và dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT
 4. Báo giá có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2021Vui lòng để lại thông tin để được tư vấn