Skip to content

Giới thiệu chung

Logo Zen Books

Zen Books là phần mềm kế toán được phát triển trên nền điện toán đám mây, dành cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. Chương trình cung cấp các phân hệ nghiệp vụ đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về kế toán, thuế theo quy định của nhà nước.

Zen Books gồm có 4 phiên bản cung cấp cho 4 loại hình doanh nghiệp khác nhau: Dịch vụ, Thương mại, Xây lắp và Sản xuất.