16 trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân

16 trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ theo Thông tư 111/2013/TT-BTC, Thông tư số 92/2015/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân quy định 16 trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân như sau:

Read more

Thanh tra bảo hiểm xã hội – Doanh nghiệp cần chuẩn bị những gì ?

Thanh tra bảo hiểm xã hội – Doanh nghiệp cần chuẩn bị những gì ?

Khi cơ quan bảo hiểm xã hội có quyết định thanh kiểm tra BHXH tại doanh nghiệp thì doanh nghiệp cần chuẩn bị những hồ sơ, chứng từ gì? Sau đây là một số nội dung cần nắm.

Read more

Tài sản cố định chưa sử dụng có được trích khấu hao không?

Tài sản cố định chưa sử dụng có được trích khấu hao không? – Tài sản cố định mới mua về chưa sử dụng có được trích khấu hao không? Căn cứ theo Thông tư số 45/2018/TT-BTC hướng dẫn tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định quy định các trường hợp không phải tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định như sau:

Read more

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế phiên bản mới 4.0.7

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế phiên bản mới 4.0.7 là phần mềm HTKK mới nhất hiện nay của Tổng cục thuế được nâng cấp vào ngày 25/09/2018.

Read more

Hóa đơn điện tử: Điểm lại một số nội dung cần biết

Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 thì hóa đơn điện tử sẽ chính thức thay thế hoàn toàn hóa đơn giấy từ ngày 01/11/2020.
Mặc dù các hóa đơn giấy hiện hành vẫn có giá trị sử dụng đến trước tháng 11/2020, tuy nhiên, từ sau tháng 11/2018, cơ quan thuế sẽ gọi tên các doanh nghiệp yêu cầu chuyển đổi sang hóa đơn điện tử. Nếu vì lý do chưa đủ điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin để chuyển đổi thì mỗi kỳ khai thuế GTGT phải nộp thêm Tờ khai về dữ liệu hóa đơn bán ra, tương tự như Bảng kê hóa đơn trước đây.
Chúng tôi lược trích dưới đây những điểm chính về hóa đơn điện tử, áp dụng từ ngày 01/11/2018.
Read more

Cách sắp xếp chứng từ kế toán khoa học kế toán viên cần biết

Làm sao để sắp xếp chứng từ kế toán khoa học ?

Để công tác kế toán được ổn định, dễ dàng và khoa học thì kế toán viên cần sắp xếp chứng từ một cách hợp lý. Dưới đây là hướng dẫn cách sắp xếp chứng từ kế toán chung, Tùy tình hình thực tế doanh nghiệp , một số loại chứng từ có thể có hoặc không

Read more

Doanh nghiệp bắt buộc phải hoàn tất việc chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử trước ngày 1/11/2020

Chính phủ ban hành Nghị định 119/2018/NĐ–CP về sử dụng hóa đơn điện tử yêu cầu các Doanh nghiệp bắt buộc phải hoàn tất việc chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử trước ngày 1/11/2020. Trong quá trình tiến hành chuyển đổi từ sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử, doanh nghiệp sẽ nhận được hướng dẫn cụ thể từ Tổng cục Thuế cũng như Bộ Tài chính.

Read more

Nghiệp vụ kế toán trong nhà hàng, khách sạn

Nghiệp vụ kế toán trong nhà hàng khách sạn (theo Thông tư 200/2014/TT-BTC). Khác biệt chủ yếu của kế toán nhà hàng khách sạn so với các loại hình doanh nghiệp khác là ở nghiệp vụ tập hợp giá thành dịch vụ cụ thể , tập hợp giá thành món ăn và giá thành dịch vụ phòng.

Read more

11 phương pháp đánh giá thực hiện công việc

11 phương pháp đánh giá thực hiện công việc sau giúp cho cá nhân nhân viên và nhà quản trị có thêm những phương pháp đánh giá công việc. Mỗi phương pháp phù hợp với phương thức hoạt động của từng công ty, phòng ban trong công ty và cá nhân nhân viên

Read more