Kỹ năng mềm: 8 Kỹ năng cần có trong công việc

“Kỹ năng nghề nghiệp” là thứ mà bất kỳ ai cũng phải có, điều đó không cần bàn cãi, tuy nhiên “Kỹ năng làm việc” cũng không kém phần quan trọng, đôi khi nó còn đóng vai trò quyết định vị trí, tầm quan trọng của một cá nhân đối với tổ chức, Doanh nghiệp.Nhà lãnh đạo khi tuyển dụng cũng luôn đánh giá cao những cá nhân có Kỹ năng làm việc tốt. Sau đây là 8 kỹ năng mà bạn nên có, và cũng là 8 kỹ năng mà nhà tuyển dụng muốn bạn có:

Read more