Tóm tắt Văn bản Nghị định 119/2018/NĐ-CP Quy định về hóa đơn điện tử

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018).

Download văn bản tại đây

nghi-dinh-119-2018-nd-cp-ve-hoa-don-dien-tu-khi-ban-hang-hoa-cung-cap-dich-vu

TÓM TẮT VĂN BẢN
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *