Mô tả công việc Kế toán nhà hàng, khách sạn

Một bảng mô tả công việc kế toán nhà hàng, khách sạn thường gồm Các phần: nhiệm vụ / trách nhiệm, tiêu chuẩn công việc, môi trường, điều kiện làm việc ….

I. Mô tả công việc vị trí Kế toán khách sạn

Nhiệm vụ/trách nhiệm của Kế toán khách sạn bao gồm:

*** Mẫu mô tả công việc 1 bao gồm các nhiệm vụ sau:

 1. Phụ trách toàn bộ công việc kế toán và báo cáo sổ sách khách sạn
  2. Lập chứng từ thanh toán trên sơ sở đã kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ gốc và các chứng từ khác theo quy định.
  3. Kiểm tra và đối chiếu các khoản thu chi, hạch toán tiền mặt của khách sạn.
  4. Nhập liệu vào hệ thống, xử lý, theo dõi, quản lý và báo cáo mọi phát sinh, biến động liên quan đến Tiền mặt trong phạm vi được giao hoặc theo yêu cầu của Trưởng phòng Tài chính /Ban Giám đốc.
  5. Kiểm toán hằng ngày doanh thu khách sạn
  6. Lập báo cáo thuế, bcáo tài chính
  7. Lập báo cáo thuế và quyết toán thuế với cơ quan thuế tính lương nhân viên và nộp BHXH, BHYT
  8. Tổ chức quản lý hoạt động của hệ thống kế toán để đảm bảo hoạt động có hiệu quả và đúng pháp luật
  9. Chuẩn bị báo cáo tài chính báo cáo lãi, lỗ, bảng cân đối kế toán, kê khai thuế, dự toán ngân sách
  10. Phân tích kiểm tra số liệu hàng tháng, quý, năm
  11. Lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản hàng tháng, quý,năm
  12. Tổng hợp số liệu, đối chiếu và lập báo cáo thuế Giá Trị Gia Tăng hàng tháng
  13. Lưu trữ và bảo quản chứng từ Kế toán, bảo mật số liệu Kế toán.

***Mẫu mô tả công việc 2 bao gồm các nhiệm vụ sau:

 1. Lập chứng từ Nhập/xuất kho theo đề nghị được duyệt.
  2. Cùng kế toán công nợ, kế toán thanh toán, đối chiếu các chứng từ và số liệu nhập xuất.
  3. Nhập liệu vào hệ thống phần mềm kế toán.
  4. Theo dõi và báo cáo tình hình sử dụng và tồn kho vật tư hàng hóa.
  5. Theo dõi hàng hóa tồn kho theo định mức và những quy định đã ban hành nhằm tránh lãng phí trong quá trình sử dụng và phát hiện những bất hợp lý.
  6. Thống kê các mặt hàng trong Kho -> lập file Excel theo dõi nhập – xuất – tồn kho.
  7. Lưu trữ chứng từ.
  8. Tập hợp Hóa đơn đổ dầu các xe Con + sổ Nhật trình xe : Kiểm tra và lập Báo cáo (bằng file excel) cho Kế toán Tổng hợp.
  9. Chịu trách nhiệm trước Kế toán Tổng hợp & Trưởng phòng Tài chính về công việc được giao và thời hạn hoàn thành.
  10. Chấp hành lệnh điều động, thuyên chuyển của Trưởng phòng Tài chính (trong quyền hạn quy định).

Dựa trên các nhiệm vụ trên, bạn có thể xây dựng bảng nhiệm vụ chi tiết hàng ngày, hàng tuần, quy trình và hướng dẫn làm việc. Bản mô tả công việc chuẩn cần trích dẫn, phụ thuộc vào bản chức năng nhiệm vụ của phòng ban liên quan.

II. Tiêu chuẩn công việc Kế toán khách sạn

Tiêu chuẩn công việc của Kế toán khách sạn bao gồm: bằng cấp, đào tạo, kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, tố chất sau đây:

 1. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành kế toán, tài chính. thành thạo nghiệp vụ kế toán
  2. Tác phong chuyên nghiệp.
  3. Có khả năng trình bày và giao tiếp tốt.
  4. Sử dụng thông thạo máy vi tính và các chương trình phần mềm ứng dụng trong hệ thống kế toán.
  5. Yêu cầu biết tiếng Anh cả bốn kỹ năng.
  6. Có vốn hiểu biết về sản phầm,dịch vụ chính của khách sạn.
  7. Tinh thần trách nhiệm cao, sáng tạo trung thực, hết lòng vì công việc, chịu được áp lực công việc cao.
  8. Gắn bó lâu dài với Công ty.
ke-toan-nha-hang-khach-san

ke-toan-nha-hang-khach-san

Tham khảo thêm:  https://zentech.vn/tintuc/ky-nang-mem

hoặc Blog kế toán:  https://kynangketoantaichinh.blogspot.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *