Xử lý hóa đơn có nhiều nội dung hơn số dòng trên hóa đơn

Doanh nghiệp bán hàng cho công ty đối tác nhưng trên đơn hàng ghi nhiều nội dung mặt hàng khác nhau trường hợp này hóa đơn phải viết như thế nào để đảm bảo đầy đủ thông tin vẫn đảm bảo tính hợp lệ của hóa đơn chứng từ?

Đây là trường hợp doanh nghiệp thường gặp phổ biến khi yêu cầu viết hóa đơn chứng từ thông thường chúng ta có 2 cách thực hiện các nghiệp vụ trong hóa đơn chứng từ này như sau:

hoa-don-gtgt

hoa-don-gtgt

1. Viết hóa đơn nhiều hơn số dòng của một hóa đơn – ghi liên tiếp nhiều số hóa đơn

Khi viết hóa đơn nhiều hơn số dòng trên hóa đơn. Trên hóa đơn kế toán ghi liên tiếp nhiều số hóa đơn, trong dòng ghi hàng hóa cuối cùng của hóa đơn phải ghi “tiếp số sau” . Trên dòng ghi đầu hàng hóa của số hóa đơn sau ghi theo cụm từ  “tiếp số trước”. Số thứ tự của những hóa đơn này phải liệt kê đầy đủ những mặt hàng trình bày theo trình tự liên tục từ hóa đơn này đến hóa đơn khác.

Đối với thông tin người bán hàng và thông tin người mua hàng phải được ghi đầy đủ số hóa đơn đầu tiên. Có đầy đủ chữ ký và con dấu của người bán (nếu có), kèm theo chữ ký của người mua hàng (Nếu có), ghi đầy đủ nội dung về giá thanh toán, phụ thu và phí thu thêm kèm theo chiết khấu thương mại và chi phí thuế GTGT được ghi tại  hóa đơn cuối cùng và gạch chéo phần còn trống (nếu có)

2. Viết hóa đơn nhiều hơn số dòng trên một hóa đơn – Sử dụng bảng kê 

Người bán hàng được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn…áp dụng theo quy định tại .(khoản 2 điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 )

  1. a) Quy định về nội dung ghi trên hóa đơn cụ thể như sau

 Nội dung ghi trên hóa đơn phải kèm theo đầy đủ thông tin về  “kèm theo bảng kê số…, ngày…, tháng…. năm…”. Trong mục “tên hàng”  thì hóa đơn sẽ chỉ ghi tên gọi chung của mặt hàng.

Đối với những tiêu thức khác cần thực hiện theo quy định và hướng tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.

  1. b) Nội dung trên bảng kê

Bảng kê do người bán hàng tự thiết kế phù hợp với đặc điểm, mẫu mã, chủng loại của các loại hàng hóa nhưng phải đảm bảo các nội dung chính như sau:

+ Tên người bán hàng, địa chỉ liên lạc, mã số thuế

+ Tên hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền. Trường hợp người bán hàng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì bảng kê phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng”, “tiền thuế giá trị gia tăng”. Tổng cộng tiền thanh toán (chưa có thuế giá trị gia tăng) đúng với số tiền ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số… Ngày… tháng…. năm” và có đầy đủ các chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.

Trong trường hợp trên bảng kê có  nhiều hơn một (01) trang thì nội dung trên bảng kê phải kèm theo số trang liên tục kèm theo đóng dấu giáp lai. Nội dung ghi trên hóa đơn phải đầy đủ chữ ký người bán hàng và chữ ký của người mua hàng.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *