11 phương pháp đánh giá thực hiện công việc

11 phương pháp đánh giá thực hiện công việc sau giúp cho cá nhân nhân viên và nhà quản trị có thêm những phương pháp đánh giá công việc. Mỗi phương pháp phù hợp với phương thức hoạt động của từng công ty, phòng ban trong công ty và cá nhân nhân viên

11-phuong-phap-danh-gia-thuc-hien-cong-viec

11-phuong-phap-danh-gia-thuc-hien-cong-viec

 1. Ghi chép các sự kiện quan trọng

Phương pháp này là phương pháp có liên quan tới việc xác định và mô tả những tình huống nhất định, mà trong đó, người lao động đã làm việc thực sự xuất sắc hoặc qua đó thấy rằng người lao động cần phải có sự thay đổi, cố gắng để tiến bộ hơn.

 1. Danh mục kiểm tra

Trong phương pháp này, việc đánh giá được thực hiện thông qua việc đưa ra những tiêu chuẩn mà người lao động phải đáp ứng được trong 1 công việc,

Dựa vào kết quả, cách làm việc, cách ứng xử của họ khi thực hiện công việc đó xem họ đã đạt được những tiêu chuẩn nào, nhà quản lí sẽ đánh dấu vào những mục đó.

 1. So sánh phân tích theo cặp

Phương thức đánh giá này là phương thức rất tốt để sử dụng hiệu quả các phương án. Sẽ có một danh sách những phương án có liên quan tới nhau. Mỗi phương án sẽ được so sánh với các phương án còn lại trong danh sách. Kết quả sẽ được tính toán và như vậy, những phương án với điểm số cao nhất sẽ được chọn.

 1. Đánh giá thang đo đồ họa

Đây là phương pháp phổ biến nhất và cũng “lâu đời nhất” dùng để đánh giá hiệu quả làm việc của người lao động.

Trong phương pháp này, người quản lí chỉ đơn giản đánh giá nhân viên của họ theo các cấp bậc từ thấp đến cao.

 1. Đánh giá mô tả

Trong phương thức đánh giá này, người quản lí/cấp trên buộc phải nêu rõ ra những điểm mạnh và điểm yếu của nhân viên/người lao động.

Phương pháp đánh giá này được coi là phương pháp đánh giá về chất – và người ta thường kết hợp phương thức đánh giá này với phương thức đánh giá theo cấp độ.

 1. Đánh giá dự trên hành vi của người lao động

Được thực hiện dựa trên việc đánh giá xếp hạng các hành vi của người lao động – hoặc các tiêu chí để xác định người lao động làm việc là có hiệu quả hay không.

Đây sự kết hợp các kĩ thật đánh giá của 2 phương thức đánh giá theo cấp độ và đánh giá theo tình huống cụ thể.

 1. Đánh giá theo năng suất làm việc

Những nhà quản lí sử dụng phương pháp này để đánh giá năng suất làm việc của người lao động từ mức thấp nhất tới mức cao nhất.

Các nhà quản lí sẽ có sự so sánh 1 nhân viên này với những vân viên khác, thay vì đánh giá mỗi 1 nhân viên dựa trên những tiêu chí cụ thể nào đó.

 1. Đánh giá quản trị mục tiêu

Đánh giá quản trị mục tiêu là phương pháp đánh giá mà trong đó các nhà quản trị đặt ra những mục tiêu mà nhân viên/người lao động phải thực hiện được, và họ sẽ đánh giá 1 nhân viên dựa trên mức độ đạt được mục tiêu của nhân viên đó.

Phương pháp này có 1 điểm yếu là nó chú trọng nhiều hơn tới kết quả của công việc, chứ không chú trọng đến việc làm thế nào để người lao động đạt được hiệu quả như vậy.

 1. Phương pháp 360 độ

Đây là phương pháp đánh giá dựa trên ý kiến phản hồi từ nhiều hướng khác nhau, từ các nhân viên thuộc các nhóm khác, sếp trực tiếp, nhân viên thuộc cấp, thành viên ban giám đốc đến khách hàng và nhà cung cấp…

Phương pháp đánh giá này cũng có thể cung cấp cho bạn thông tin tham khảo trong trương hợp bạn cần đánh giá theo các phương pháp 720 độ, 540 độ, hay 180 độ…

 1. Phân phối bắt buộc

Trong phương pháp này, người lao động được xếp hạng dựa theo những tỷ lệ bắt buộc nhất định

Ví dụ như, nhân viên sẽ được xác định dựa theo cơ sở 10 – 20% là xuất sắc, trongkhi đó 70 % ở mức độ trung bình, và số còn lại là nhân viên yếu kém.

 1. Đánh giá theo thang bậc chuẩn hành vi

Phương pháp này dự trên việc đặt ra các tiêu chí đánh giá sau khi quan sát các hành vi của người lao động, đặc biệt là trong những công việc quan trọng mà người lao động làm. Những hành vi này sẽ được đánh giá dựa theo những tiêu chí có sẵn mà nhà quản lí đặt ra.

Việc lựa chọn phương pháp đánh giá công việc dựa trên tình hình thực tế và công việc của từng nhân viên, có thể áp dụng các phương pháp đánh giá độc lập hoặc kế hợp để tạo hiệu quả tốt hơn

Tham khảo thêm kỹ năng mềm: https://zentech.vn/tintuc/ky-nang-mem

Blog kế toán: https://kynangketoantaichinh.blogspot.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *