Hệ thống văn bản về thuế Xuất Nhập khẩu

Hệ thống các văn bản liên quan đến thuế xuất – nhập khẩu đang áp dụng 2018

van-ban-thue-xuat-nhap-khau

 

  1. Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 – Ban hành 01/9/2016

 

  1. Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu – Ban hàng 01/9/2016

 

  1. Quyết định 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành – Ban hành 01/9/2016

 

  1. Quyết định 45/2017/QĐ-TTg về sửa đổi Quyết định 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 01/01/2018

 

  1. Thông tư 11/2018/TT-BGDĐT về tiêu chí để xác định hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành – Ban hành 22/5/2018

 

  1. Công văn 12166/BTC-TCHQ thực hiện quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành – Ban hành ngày 31/8/2016

 

  1. Công văn 12167/BTC-TCHQ thực hiện quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành – Ban hành ngày 31/8/2016
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *