BẢNG GIÁ PHẦN MỀM KẾ TOÁN HỘ KINH DOANH - ZEN HKD

Phần mềm kế toán Hộ kinh doanh - ZEN HKD được cung cấp theo mô hình dịch vụ SAAS (Software as a service)

HKD1

70.000đ
 • Số lượng chứng từ: 1.200/1 năm
 • Số lượng user tiêu chuẩn: 01 user
 • Phí thuê thêm user: 120.000đ/1 user/1 năm
 • Hỗ trợ & HDSD online
 • Hợp đồng thuê tối thiểu 01 năm (828.800đ)

HKD3

125.000đ
 • Số lượng chứng từ: không giới hạn
 • Số lượng user tiêu chuẩn: Không giới hạn
 • Phí thuê thêm user: Bao gồm
 • Hỗ trợ & HDSD online
 • Hợp đồng thuê tối thiểu 01 năm (1.500.000đ)


Ghi chú: 

 • Số lượng chứng từ được tính bằng tổng số lượng các phiếu (Nhập/Xuất, Thu/Chi, Báo có/Báo nợ, Hóa đơn bán ra/Mua vào)