BẢNG GIÁ PHẦN MỀM KẾ TOÁN HỘ KINH DOANH - ZEN HKD

Phần mềm kế toán Hộ kinh doanh - ZEN HKD được cung cấp theo mô hình dịch vụ SAAS (Software as a service)

HKD1

70.000đ
 • Số lượng Mã số thuế: 01
 • Số lượng chứng từ: 1.200/1 năm
 • Số lượng user tiêu chuẩn: 01 user
 • Phí thuê thêm user: 120.000đ/1 user/1 năm
 • Hỗ trợ & HDSD online
 • Hợp đồng thuê tối thiểu 01 năm (828.800đ)
 • Hợp đồng và thanh toán 2 năm: Giảm 10%
 • Hợp đồng và thanh toán 3 năm: Giảm 20%
 • Hợp đồng và thanh toán 5 năm: Giảm 30%

HKD3

125.000đ
 • Số lượng Mã số thuế: 01
 • Số lượng chứng từ: không giới hạn
 • Số lượng user tiêu chuẩn: Không giới hạn
 • Phí thuê thêm user: Bao gồm
 • Hỗ trợ & HDSD online
 • Hợp đồng thuê tối thiểu 01 năm (1.500.000đ)
 • Hợp đồng và thanh toán 2 năm: Giảm 10%
 • Hợp đồng và thanh toán 3 năm: Giảm 20%
 • Hợp đồng và thanh toán 5 năm: Giảm 30%
 • Hợp đồng không giới hạn thời gian: 10.500.000đ

XEM BÁO GIÁ CHI TIẾT | XEM CHI TIẾT THỎA THUẬN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DỊCH VỤ 


Ghi chú: 

 • Số lượng chứng từ được tính bằng tổng số lượng các phiếu (Nhập/Xuất, Thu/Chi, Báo có/Báo nợ, Hóa đơn bán ra/Mua vào)
 • Giá bán trên áp dụng cho 01 hộ kinh doanh (01 mã số thuế).  Khách hàng mua số lượng lớn vui lòng liên hệ để được tư vấn và có chính sách giá phù hợp.

.