Quản trị

11 phương pháp đánh giá thực hiện công việc

11 phương pháp đánh giá thực hiện công việc sau giúp cho cá nhân nhân viên và nhà quản trị có thêm những phương pháp đánh giá công việc. Mỗi phương pháp phù hợp với phương thức hoạt động của từng công ty, phòng ban trong công ty và cá nhân nhân viên

Xây dựng đội ngũ cho đổi mới doanh nghiệp

Mọi công cuộc đổi mới đều vấp phải những trở lực như sự đối đầu giữa cái mới và cái cũ, giữa được và mất, giữa ủng hộ và phản đối… Cần chuẩn bị kỹ lưỡng đội ngũ cùng chung tầm nhìn để công cuộc đổi mới thành công.

quan-tri-chi-phi

Lời khuyên quản trị chi phí hiệu quả

Định mức và tiêu chuẩn chi phí tiến bộ thay đổi theo sự phát triển công nghệ, phương pháp quản trị và phương thức kinh doanh mới. Doanh nghiệp (DN) cần kịp thời nắm bắt xu hướng mới để quản trị chi phí hiệu quả.

Quản trị tồn kho theo xu hướng công nghệ mới

Những năm gần đây có nhiều giải pháp công nghệ được ứng dụng trong quản trị chuỗi cung ứng theo hướng giảm thiểu tồn kho, tiết kiệm chi phí để nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

ke-hoach

Kế hoạch là gì ? Tầm quan trọng của kế hoạch ?

Kế hoạch là một nội dung và là chức năng quan trọng nhất của quản lý. Bởi lẽ, kế hoạch gắn liền với việc lựa chọn và tiến hành các chương trình hoạt động trong tương lai của một tổ chức, của một doanh nghiệp. Kế hoạch cũng là việc lựa chọn phương pháp tiếp […]

Quản lý nhân sự

Quản lý nhân sự là gì? Làm thế nào để thành công với nghề nhân sự?

Quản lý nhân sự là gì hay quản lý nguồn nhân lực là gì, là sự khai thác và sử dụng nguồn nhân lực của một tổ chức hay một công ty một cách hợp lý và hiệu quả.

©Bản quyền: Công ty CP Giải Pháp Công Nghệ Zen