Chiều ngày 29/11/2023, tại văn phòng công ty VIETSTAR MEIDEN, KCN Tân Đông Hiệp B - Bình Dương đã tiến hành buổi đào tạo hệ thống phần mềm ZenHR do ZENTECH triển khai.

VIETSTAR MEIDEN là công ty thành viên của tập đoàn Meidensha. Đây là công ty tiên phong trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất và cung cấp tủ điện trung thế, hạ thế phục vụ cho những yêu cầu cao nhất của các ngành Điện lực, Công nghiệp, Thương Mại, Khu dân cư, Dầu khí, Cơ sở hạ tầng.

Hiện nay, VIETSTAR MEIDEN hoạt động với những đặc thù trong quản lý nhân sự của doanh nghiệp ngành sản xuất và thi công cơ điện tại Việt Nam; Tiếp tục với những thành công trong việc triển khai nhóm các module phục vụ cho Sales (Dự toán, Costing, Báo giá dự án). Ban lãnh đạo của VIETSTAR MEIDEN đã tin tưởng tiếp tục giao cho ZENTECH triển khai phần mềm Zen HR .

Sau gần 5 tháng xây dựng và triển khai, chiều ngày 29/11/2023. VIETSTAR MEIDEN và ZENTECH đã tiến hành buổi đào tạo dành cho các nhân sự chủ chốt của công ty.

Hệ thống Zen HR triển khai tại Vietstar Meiden bao gồm các phân hệ:

 • Quản lý tuyển dụng
 • Quản lý nguồn nhân lực
 • Quản lý chấm công
 • Quản lý làm việc hiện trường
 • Quản lý tiền lương
 • Quản lý chế độ chính sách
 • Quản lý mục tiêu/hành động và đánh giá hiệu suất
 • Quản lý cấp phát công cụ/thiết bị
 • Quản lý thực hành Kaizen
 • Quản lý đánh giá 5S
 • Quản lý đào tạo
 • WebPortal
 • Ứng dụng Mobile

Zen HR ngoài các giải các bài toán nghiệp vụ, dự án còn đưa vào giải quyết nhiều yêu cầu mới trong việc chấm công và quản lý công việc hiện trường như:

 • Tích hợp chấm công bằng Camera AI
 • Ứng dụng Mobile ESS (Employee Seft Service) dành cho nhân viên
 • Ứng dụng chấm công và báo cáo công việc tại hiện trường tích hợp GPS, Camera

Chân thành chúc mừng đến ban triển khai dự án và chúc dự án ngày càng gần về đến đích. Các thông tin liên quan đến dự án sẽ được cập nhật thường xuyên tại các kênh thông tin chính thức của chúng tôi.