Giải pháp quản trị  toàn diện dành cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải xe khách được xây dựng đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ của doanh nghiệp vận tải.

  • Quản lý quy trình kinh doanh xe
  • Quản lý điều vận xe
  • Quản lý kinh doanh cho thuê xe đưa rướt, xe tuor ...
  • Quản lý tài chính kế toán
  • Quản lý mua hàng
  • Quản lý tồn kho xăng dầu, phụ tùng ...

Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn chi tiết