Phần mềm quản lý kho đơn giản, dễ sử dụng

Sản phẩm, đơn hàng, khách hàng, tồn kho … tất cả trong một nền tảng .

Tính năng

Quản lý sản phẩm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer eget tortor vel sem semper gravida. Ut posuere

Quản lý khách hàng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer eget tortor vel sem semper gravida. Ut posuere

Quản lý bán hàng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer eget tortor vel sem semper gravida. Ut posuere

Quản lý mua hàng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer eget tortor vel sem semper gravida. Ut posuere

Quản lý tồn kho

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer eget tortor vel sem semper gravida. Ut posuere

Báo cáo đầy đủ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer eget tortor vel sem semper gravida. Ut posuere

Công nghệ Điện toán đám mây

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit massa enim. Nullam id varius nunc.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus blandit massa enim. Nullam id varius nunc. Vivamus bibendum magna ex, et faucibus lacus venenatis.

link

Nghiệp vụ đầy đủ, chuyên sâu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit massa enim. Nullam id varius nunc.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus blandit massa enim. Nullam id varius nunc. Vivamus bibendum magna ex, et faucibus lacus venenatis.

link

Giao diện trực quan, thân thiện

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit massa enim. Nullam id varius nunc.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus blandit massa enim. Nullam id varius nunc. Vivamus bibendum magna ex, et faucibus lacus venenatis.

Bảng giá dịch vụ

Bảng giá áp dụng cho sản phẩm Quản lý kho trên nền tảng Cloud. Thanh toán tối thiểu 6 tháng

CƠ BẢN

300,000đ
  • Tối đa 300 đơn hàng/1 tháng
  • Không giới hạn số lượng User
  • Không giới hạn số lượng kho
  • Thanh toán tối thiếu 6 tháng
  • 3,300,000đ/1 năm (thanh toán 1 lần)

CHUYÊN NGHIỆP

900,000đ
  • Tối đa 2,000 đơn hàng/1 tháng
  • Không giới hạn số lượng User
  • Không giới hạn số lượng kho
  • Thanh toán tối thiếu 6 tháng
  • 9,000,000đ/1 năm (thanh toán 1 lần)