ZEN mFMS là giải pháp phần mềm chuyên sâu cho tài chính vi mô, tài chính tiêu dùng.

Tín dụng vi mô, được nhìn nhận là một công cụ chiến lược nhằm xoá đói giảm nghèo và là hoạt động nghiệp vụ cốt yếu nhất của một tổ chức tài chính vi mô, đưa tổ chức thành một thực thể khác biệt trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng.

So với hoạt động tín dụng thông thường, tín dụng vi mô mang nhiều yếu tố khác biệt như: Cho vay theo nhóm, không có tài sản đảm bảo, số tiền cho vay nhỏ, thu gốc lãi hàng kỳ… chính vì vậy việc quản lý nghiệp vụ này là vấn đề sống còn của mỗi tổ chức tài chính vi mô.


Phần mêm tài chính vi mô ZEN mFMS hỗ trợ người dùng quản lý toàn diện các vấn đề của tổ chức, đảm bảo hoạt động nghiệp vụ tại tổ chức Tài chính vi mô. Các nội dung phần mềm cung cấp bao gồm:

  • Hỗ trợ khai báo đa dạng các loại sản phẩm cho vay vi mô, quản lý chu kỳ vay, phương thức tính lãi vay, vòng vay của mỗi sản phẩm;
  • Quản lý thông tin khách hàng, hồ sơ tín dụng
  • Quản lý hợp đồng tín dụng;
  • Quản lý quy trình thẩm định và xét duyệt khoản vay vi mô: Quản lý thông tin đơn xin vay vốn, thông tin khảo sát khách hàng, phân tích và đánh giá thông tin qua lịch sử giao dịch của khách hàng;
  • Quản lý giải ngân, tự động lập kế hoạch trả nợ, theo dõi lịch sử trả gốc lãi của mỗi khách hàng.
  • Xử lý hợp đồng trễ hạn
  • Quản lý quỹ, nhập - xuất quỹ, kiểm quỹ, báo cáo quỹ …
  • Thiết lập và quản lý dữ liệu đa chi nhánh, đa khu vực

ZEN mFMS được thiết kế với kiến trúc mở và chuẩn hóa, có khả năng mở rộng cao nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu ứng dụng CNTT vào các hoạt động tác nghiệp và quản trị của tổ chức Tài chính vi mô.

Màn hình khai báo thông tin sản phẩm

zen-fms-03.pngzen-fms-02.png


Màn hình khai báo thông tin khách hàng

zen-fms-05.png