Chinh phục 2024: Top 5 xu hướng quản trị doanh nghiệp thống trị thị trường

Năm 2024 là một năm đầy thách thức và cơ hội cho các nhà quản trị doanh nghiệp. Thế giới đang chứng kiến những thay đổi nhanh chóng và sâu sắc trong nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị, xã hội đến công nghệ. Để có thể tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, các doanh nghiệp cần phải nắm bắt và áp dụng những xu hướng quản trị mới nhất và hiệu quả nhất.

NHÓM HÀNG HÓA, DỊCH VỤ KHÔNG ĐƯỢC GIẢM 2% VAT THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 15/2022/ND-CP

Theo như quy định của nghị định số 15/2022/NĐ-CP ban hành ngày 28/1/2022 của Chính Phủ thì Từ ngày 1/2/2022 đến ngày 31/12/2022, thuế suất thuế giá trị gia tăng (VAT) sẽ được giảm 2%, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng (VAT) 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH CỦA NGHỊ ĐỊNH 15/2022/NĐ-CP VỀ GIẢM THUẾ GTGT

Từ ngày 1/2/2022 đến ngày 31/12/2022, thuế suất thuế giá trị gia tăng (VAT) sẽ được giảm 2%, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng (VAT) 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ có quy định chi tiết trong phục lục của nghị định.

HỘ KINH DOANH NÀO ĐƯỢC MIỄN THUẾ THEO THÔNG TƯ 88/2021/TT-BTC

Theo quy định nếu Hộ kinh doanh cá thể nếu có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng/năm trở xuống sẽ được miễn thuế không phải nộp tất cả 3 loại thuế trên. Còn đối với hộ kinh doanh cá thể nếu có doanh thu trên 100 triệu đồng/ năm sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng, ngoài ra còn phải nộp lệ phí môn bài