Tính năng

  • Quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm
  • Thông tin đầy đủ, tùy biến linh hoạt
  • Theo dõi quy trình sản xuất từ lúc xử lý nông trại đến lúc đóng gói, ra thành phẩm cuối
  • Tạo và in mã truy xuất ngẫu nhiên cho sản phẩm
  • Truy xuất mã nội bộ, đầy đủ thông tin quy trình sản xuất
  • Cung cấp website giới thiệu sản phẩm
  • Chức năng truy xuất nguồn gốc dành cho khách hàng 


Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn chi tiết