Zen Operating System for Business (ZenBOS) là hệ thống phần mềm điều hành doanh nghiệp, vận hành online trên môi trường ứng dụng web. ZenBOS bao gồm các phân hệ lõi để xử lý và theo dõi các hoạt động diễn ra hàng ngày tại doanh nghiệp. Dễ dàng mở rộng theo đặc thù quản trị của doanh nghiệp.

Các phân hệ chính

Dashboard

Toàn bộ thông tin về tình hình “sức khỏe” của doanh nghiệp, mọi hoạt động được thể hiện trên một màn hình chủ duy nhất, giúp cấu quản lý xem qua được mọi hoạt động một cách nhanh nhất.

Khách hàng

Phân hệ CRM của ZenBOS cho phép doanh nghiệp:

 •     Thiết lập tham số phân nguồn, phân loại khách hàng theo nhiều tiêu chí
 •     Khai báo linh động hình thức chăm sóc khách hàng
 •     Cập nhật đầy đủ thông tin khách hàng tiềm năng, chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng của doanh nghiệp
 •     Phân quyền đầy đủ, chi tiết, bảo mật dữ liệu khách hàng theo nhân viên, nhóm nhân viên. Chỉ nhân viên nào được phân quyền mới thấy thông tin khách hàng.
 •     Cập nhật và theo dõi quá trình giao dịch, chăm sóc khách hàng
 •     Cho phép nhân viên lập kế hoạch, dự kiến công việc liên quan đến khách hàng
 •     Ghi nhận hợp đồng, dự án của khách hàng và chuyển sang các phân hệ có liên quan
 •     Cung cấp đầy đủ các báo cáo tổng hợp và phân tích khách hàng theo nhân viên kinh doanh, theo bộ phận, theo nguồn khách hàng, theo phân loại, theo vị trí địa lý, khu vực …

Hợp đồng

Phân hệ quản lý Hợp đồng cho phép doanh nghiệp khai báo và theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng:

 •     Cập nhật thông tin hợp đồng (tên, số hợp đồng, giá trị, tỷ lệ tính lương doanh số cho nhân viên … )
 •     Xây dựng bảng chiết tính chi phí thực hiện hợp đồng để dự toán lãi lỗ theo hợp đồng
 •     Theo dõi quá trình thanh toán theo từng đợt của hợp đồng
 •     Cung cấp đầy đủ báo cáo tổng hợp/chi tiết doanh số, doanh thu, công nợ theo hợp đồng, khách hàng, nhân viên.
 •     Cung cấp báo cáo phân tích doanh số năm, tháng theo các tiêu chí; Phân tích Danh thu - Chi phí - Lợi nhuận …
 •     Cung cấp báo cáo lãi lỗ theo từng hợp đồng trong kỳ

Dự án

Phân hệ Quản lý dự án cho phép doanh nghiệp:

 • Quản lý, phân loại thông tin dự án thông tin dự án
 • Toàn bộ thông tin đến quá trình thực hiện án được theo dõi tập trung, đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời
 • Theo dõi và phản hồi cả thảo luận, trao đổi liên quan đến từng dự án
 • Tạo và phân công công việc trong dự án
 • Quản lý tài liệu (tài liện bàn giao, khảo sát, các biên bản … )
 • Cập nhật báo cáo tiến độ thực hiện dự án theo từng phòng ban, nhân viên
 • Theo dõi danh sách các nhà thầu phụ, hợp đồng và quán trình tham gia dự án. Đánh giá chất lượng, tiến độ của thầu phụ tham gia dự án
 • Biểu đồ Gantt thể hiện tiến độ thực hiện các hạng mục, công việc của dự án
 • Cung cấp đầy đủ báo cáo theo dõi quá trình, tiến độ thực hiện các dự án

Công việc

ZenBOS cho phép nhân sự tạo và theo dõi công việc, giao việc cho nhân viên phụ trách và nhân viên tham gia. Phân tách rõ rệt các luồng công việc đang phụ trách, đang tham gia …

 • Theo dõi công việc liên quan đến khách hàng, dự án.
 • Cập nhật thông tin, tiến độ và các thảo luận liên quan đến công việc cần thực hiện.   
 • Lập kế hoạch và cập nhật kết quả hoàn thành công việc. Xây dựng chỉ tiêu và đánh giá chỉ tiêu công việc trong tuần theo nhiều cấp: Nhân viên tự đánh giá, Quản lý đánh giá

Nhân sự

Phân hệ Nhân sự của ZenBOS cho phép:

 • Khai báo cơ cấu tổ chức, phòng ban trong doanh nghiệp
 • Cập nhật hồ sơ nhân sự
 • Cập nhật quá trình công tác, xin đi trễ về sớm, nghỉ phép … liên quan đến chấm công ngay trên hệ thống
 • Theo dõi quá trình ký hợp đồng lao động, nhắc nhở khi sắp hết hạn ký HĐ lao động
 • Theo dõi nhắc nhở ngày sinh nhật của nhân viên
 • Cho phép user tạo thông báo, gán quyền cho nhân viên khác xem
 • Thống kê và theo dõi số lượng nhân viên đã xem, số lượng bình luận …

Customer portal

Với Module Customer Portal, ZenBOS cho phép doanh nghiệp public thông tin tiến độ thực hiện dự án, các phương án triển khai, cập nhật tiến độ và các trao đổi trực tiếp với khách hàng trên hệ thống.

Mỗi khách hàng sẽ được doanh nghiệp cấp tài khoản truy cập vào hệ thống Portal. Tại đây, toàn bộ thông tin về dự án, tiến độ và quy trình thực hiện. Các hình ảnh, kết quả có liên quan đến dự án của Khách hàng sẽ được thể hiện.

Khách hàng có thể trao đổi, phản hồi, góp ý, đánh giá chất lượng sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp, ghi nhận yêu cầu bảo hành/bảo trì trực tiếp từ Portal.

GET IN TOUCH

Bạn cần hỗ trợ sử dụng sản phẩm dịch vụ?

Cras a elit sit amet leo accumsan volutpat. Suspendisse hendreriast ehicula leo, vel efficitur felis ultrices non. Cras a elit sit amet.

Success! Your message has been sent to us.
Error! There was an error sending your message.