Phần mềm ERP (Enterprise Resource Planning) là một hệ thống tích hợp các quy trình kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp, bao gồm tài chính, kế toán, sản xuất, bán hàng, tiếp thị, v.v. ERP giúp doanh nghiệp tự động hóa các quy trình kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động và đưa ra các quyết định sáng suốt hơn.

Năm 2024, các xu hướng công nghệ mới sẽ tiếp tục tác động đến thị trường phần mềm ERP. Dưới đây là 5 xu hướng ERP hàng đầu trong năm 2024:

1. Tăng cường khả năng cá nhân hóa

Các giải pháp ERP hiện đại ngày càng trở nên cá nhân hóa hơn, cho phép người dùng tùy chỉnh giao diện và chức năng của hệ thống để đáp ứng nhu cầu cụ thể của họ. Điều này có thể được thực hiện thông qua các tính năng như giao diện ngôn ngữ tự nhiên (NLI), học máy (ML) và trí tuệ nhân tạo (AI).

Ví dụ, một giải pháp ERP có thể được cá nhân hóa cho từng bộ phận trong doanh nghiệp. Bộ phận tài chính có thể có các tính năng và báo cáo cụ thể cho các hoạt động tài chính của họ, trong khi bộ phận bán hàng có thể có các tính năng và báo cáo cụ thể cho các hoạt động bán hàng của họ.

2. Tích hợp sâu

Các giải pháp ERP ngày càng được tích hợp sâu với các hệ thống và ứng dụng khác, chẳng hạn như CRM, SCM và BI. Điều này cho phép các doanh nghiệp tạo ra một hệ thống thông tin thống nhất, cung cấp cho họ cái nhìn toàn diện về hoạt động kinh doanh của họ.

Ví dụ, một giải pháp ERP có thể được tích hợp với hệ thống CRM để cung cấp thông tin về khách hàng, chẳng hạn như lịch sử mua hàng và sở thích. Điều này có thể giúp các doanh nghiệp cải thiện trải nghiệm khách hàng và tăng doanh số bán hàng.

3. Tăng cường khả năng dự đoán

Các giải pháp ERP hiện đại sử dụng AI và ML để cung cấp khả năng dự đoán cho các doanh nghiệp. Điều này có thể giúp các doanh nghiệp đưa ra quyết định sáng suốt hơn và cải thiện hiệu quả hoạt động của họ.

Ví dụ, một giải pháp ERP có thể sử dụng AI để dự đoán nhu cầu của khách hàng. Điều này có thể giúp các doanh nghiệp đảm bảo rằng họ có đủ hàng tồn kho để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

4. Chuyển đổi đám mây

Chuyển đổi đám mây tiếp tục là xu hướng chủ đạo trong lĩnh vực phần mềm ERP. Các giải pháp ERP dựa trên đám mây cung cấp nhiều lợi thế cho doanh nghiệp, chẳng hạn như khả năng mở rộng, chi phí thấp hơn và khả năng truy cập từ xa.

Ví dụ, một giải pháp ERP dựa trên đám mây có thể được truy cập từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối internet. Điều này có thể giúp các doanh nghiệp linh hoạt hơn và cho phép nhân viên làm việc từ xa.

5. Tự động hóa

Các giải pháp ERP sẽ được tự động hóa nhiều hơn trong năm 2024. Điều này sẽ giúp các doanh nghiệp giải phóng thời gian và nguồn lực để tập trung vào các nhiệm vụ chiến lược.

Ví dụ, một giải pháp ERP có thể tự động hóa các quy trình như lập hóa đơn và quản lý hàng tồn kho. Điều này có thể giúp các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Các xu hướng ERP này mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, chẳng hạn như:

  • Tăng cường hiệu quả hoạt động
  • Cải thiện khả năng ra quyết định
  • Tăng cường sự hài lòng của khách hàng
  • Giảm chi phí

Các doanh nghiệp cần nắm bắt các xu hướng này để có thể đưa ra quyết định đúng đắn về việc triển khai phần mềm ERP.