• Ngày 28/1/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15.
  • Theo như nội dung của nghị định thì:


XEM CHI TIẾT NHÓM HÀNG HÓA, DỊCH VỤ KHÔNG ĐƯỢC GIẢM THUẾ GTGT

MỨC GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG:

Nghị định quy định mức giảm thuế giá trị gia tăng như sau:

  • Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định ở trên.
  • Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng quy định trên.

NHÓM HÀNG & CÁC HÀNG HÓA ĐƯỢC ÁP DỤNG THUẾ GTGT 8% NĂM 2022:


Tất cả các mặt hàng thuế suất theo quy định hiện hành là 10% thì đều được giảm thuế suất thuế GTGT 2% xuống còn 8% áp dụng từ 01/02/2022 đến 31/12/2022 (trừ những mặt hàng liệt kê theo danh mục dưới đây).

NHÓM NGÀNH NGHỀ, MẶT HÀNG KHÔNG ĐƯỢC ÁP DỤNG GIẢM THUẾ GTGT:

  • Lĩnh vực hoạt hoạt động kinh doanh không được giảm thuế GTGT 2%: Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản. Kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không để than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, hóa chất, và sản phẩm hóa chất.
  • Các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
  • Công nghệ thông tin theo quy định về công nghệ thông tin.

XEM NHÓM HÀNG HÓA, DỊCH VỤ KHÔNG ĐƯỢCGIẢM VAT