(ZenTech ra mắt phần mềm kế toán dành riêng cho hộ kinh doanh, theo quy định của TT88/2021/TT-BTC)

ZEN HKD là phần mềm kế toán & khai thuế được ZENTECH thiết kế dành riêng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai, áp dụng sổ kế toán theo quy định tại Thông tư 88/2021/TT-BTC và khai thuế theo quy định tại Thông tư 40/2021/TT-BTC.

Phần mềm ZEN HKD - Phần mềm kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, được ZENTECH phát triển để thưc hiện đầy đủ việc mở sổ sách, lập & lưu trữ chứng từ, hỗ trợ kê khai thuế, đáp ứng đầy đủ nhu cầu quản lý theo đặc thù của hộ kinh doanh cá thể, cá nhân kinh doanh.

CÁC ƯU ĐIỂM CỦA PHẦN MỀM ZEN HKD

 • Phần mềm kế toán cho hộ kinh doanh – ZEN HKD hỗ trợ chạy online 100% trên nền tảng web nên hộ kinh doanh không phải tốn chi phí đầu tư máy móc thiết bị gì nhiều
 • ZEN HKD chạy online thông qua mạng internet, truy cập được mọi lúc, từ mọi nơi
 • Phần mềm cho phép liên kết với các ứng dụng xuất hóa đơn điện tử.
 • ZEN HKD được thiết kế tinh gọn, dễ dàng trong sử dụng nhưng vẫn đảm bảo đúng yêu cầu của hộ kinh doanh trong việc lập chứng từ sổ sách theo quy định của thông tư 88/2021/TT-BTC.
 • Video hướng dẫn sử dụng đầy đủ, rõ ràng, rất dễ cho người sử dụng, vì thế không đòi hỏi người dùng phải biết nghiệp vụ kế toán.

CÁC CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM KẾ TOÁN HỘ KINH DOANH ZEN HKD


 • Phiếu thu (Thu tiền cung cấp hàng hóa, dịch vụ)
 • Phiếu chi (Chi tiền trả nhà cung cấp)
 • Nhập kho
 • Xuất kho
 • Phiếu bán hàng
 • Đầy đủ mẫu chứng từ và báo cáo theo TT88/2021/TT-BTC

- Sổ quỹ tiền mặt

- Sổ tiền gửi ngân hàng

- Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ

- Sổ chi tiết vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

- Sổ chi phí sản xuất kinh doanh

- Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước

- Sổ theo dõi tình hình thanh toán tiền lương và các khooản phải nộp theo lương cho người lao động

 • Khi cần có thể nâng cấp lên mô hình quản lý lớn hơn

XEM CHI TIẾT BẢNG GIÁ PHẦN MỀM TẠI ĐÂY