Sản phẩm điện toán đám mây

Quản lý kho - ZEN Inventory

Phần mềm quản lý kho đơn giản, dễ sử dụng Sản phẩm, đơn hàng, khách hàng, tồn kho … tất cả trong một nền tảng

Xem thêm

Dành cho doanh nghiệp vừa & nhỏ

Quản lý kho Zen WMS

Quản trị kho, tối ưu hoá tồn kho. Quản trị kho chi tiết, tích hợp thiết bị ngoại vi ...

Xem thêm

Phần mềm quản lý bán hàng ZenFlow

Phần mềm quản lý bán hàng đa chi nhánh, chuỗi cửa hàng

Xem thêm

Quản lý tài chính vi mô - Zen mFMS

ZEN mFMS là giải pháp phần mềm chuyên sâu cho tài chính vi mô, tài chính tiêu dùng.

Xem thêm

Phần mềm quản lý tài sản Zen AMS

Theo dõi và quản lý thông tin tài sản, quá trình luân chuyển tài sản cố định trong doanh nghiệp của bạn …

Xem thêm

Zen BOS - Điều hành online

Hệ thống điều hành doanh nghiệp Online, theo dõi khách hàng, danh sách hợp đồng, dự án …

Xem thêm

Dành cho doanh nghiệp vừa & lớn