Giới thiệu chung

Zen BOS'

ZenBOS - Operating System for Business là hệ thống phần mềm điều hành doanh nghiệp, bao gồm các phân hệ lõi để xử lý và theo dõi các hoạt động diễn ra hàng ngày tại doanh nghiệp.

Hệ thống ZenBOS được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại.

 • Ứng dụng theo mô hình Web SPA (Single Page Application) với 2 tầng Back-end và Front-end tách biệt.
 • Kiến trúc hệ thống tối ưu, tốc độ xử lý nhanh, mạnh mẽ, bảo mật.
 • Vận hành trên đa nền tảng (Windows, MacOS, Linux), đa thiết bị (PC, Laptop, Smartphone, Tablet) thông qua trình duyệt Web (Chrome, Cốc Cốc, Firefox, Safari …)

ZenBOS được thiết kế linh động, theo kiến trúc Module mở cho phép bổ sung thêm nhiều tính năng tùy thuộc vào nhu cầu quản trị của doanh nghiệp.

Toàn bộ quy trình nghiệp vụ và dữ liệu được tập trung trong cùng hệ thống, liên thông giữa các phòng ban giúp công việc vận hành trơn tru và có tính kế thừa.


Các phân hệ chính

Quản lý khách hàng

Zen BOS'

Phân hệ CRM của ZenBOS cho phép doanh nghiệp:

 • Thiết lập tham số phân loại khách hàng theo nhiều tiêu chí
 • Thiết lập nhiều nguồn khách hàng
 • Khai báo linh động hình thức chăm sóc khách hàng
 • Cập nhật đầy đủ thông tin khách hàng tiềm năng, chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng của doanh nghiệp
 • Phân quyền đầy đủ, chi tiết, bảo mật dữ liệu khách hàng theo nhân viên, nhóm nhân viên. Chỉ nhân viên nào được phân quyền mới thấy thông tin khách hàng.
 • Cập nhật và theo dõi quá trình giao dịch, chăm sóc khách hàng
 • Cho phép nhân viên lập kế hoạch, dự kiến công việc liên quan đến khách hàng
 • Ghi nhận quá trình công tác của nhân viên với khách hàng
 • Ghi nhận hợp đồng, dự án của khách hàng và chuyển sang các phân hệ có liên quan
 • Cung cấp đầy đủ các báo cáo tổng hợp và phân tích khách hàng theo nhân viên kinh doanh, theo bộ phận, theo nguồn khách hàng, theo phân loại, theo vị trí địa lý, khu vực …

Quản lý hợp đồng

Phân hệ quản lý Hợp đồng cho phép doanh nghiệp khai báo và theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng:

 • Cập nhật thông tin hợp đồng (tên, số hợp đồng, giá trị, tỷ lệ tính lương doanh số cho nhân viên … )
 • Xây dựng bảng chiết tính chi phí thực hiện hợp đồng để dự toán lãi lỗ theo hợp đồng
 • Theo dõi quá trình thanh toán theo từng đợt của hợp đồng
 • Cung cấp đầy đủ báo cáo tổng hợp/chi tiết doanh số, doanh thu, công nợ theo hợp đồng, khách hàng, nhân viên.
 • Cung cấp báo cáo phân tích doanh số năm, tháng theo các tiêu chí; Phân tích Danh thu - Chi phí - Lợi nhuận …
 • Cung cấp báo cáo lãi lỗ theo từng hợp đồng trong kỳ

Quản lý dự án

Zen BOS'
Phân hệ Quản lý dự án cho phép doanh nghiệp:

 • Quản lý, phân loại thông tin dự án thông tin dự án
 • Toàn bộ thông tin đến quá trình thực hiện án được theo dõi tập trung, đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời:
 • Theo dõi và phản hồi cả thảo luận, trao đổi liên quan đến từng dự án
 • Tạo và phân công công việc trong dự án
 • Quản lý tài liệu (tài liện bàn giao, khảo sát, các biên bản … )
 • Cập nhật báo cáo tiến độ thực hiện dự án theo từng phòng ban, nhân viên
 • Quản lý thầu phụ:
 • Theo dõi danh sách các nhà thầu phụ tham gia dự án
 • Theo dõi hợp đồng và quá trình thanh toán hợp đồng thầu phụ
 • Đánh giá chất lượng, tiến độ của thầu phụ tham gia dự án
 • Biểu đồ Gantt thể hiện tiến độ thực hiện các hạng mục, công việc của dự án
 • Cung cấp đầy đủ báo cáo theo dõi quá trình, tiến độ thực hiện các dự án

Quản lý Công việc

Zen BOS'
 • ZenBOS cho phép nhân sự tạo và theo dõi công việc, giao việc cho nhân viên phụ trách và nhân viên tham gia. Phân tách rõ rệt các luồng công việc đang phụ trách, đang tham gia …
 • Theo dõi công việc liên quan đến khách hàng, dự án.
 • Cập nhật thông tin, tiến độ và các thảo luận liên quan đến công việc cần thực hiện.
 • Lập kế hoạch và cập nhật kết quả hoàn thành công việc. Xây dựng chỉ tiêu và đánh giá chỉ tiêu công việc trong tuần theo nhiều cấp: Nhân viên tự đánh giá, Quản lý đánh giá

Quản lý nhân sự

Phân hệ Nhân sự của ZenBOS cho phép:

 • Khai báo cơ cấu tổ chức, phòng ban trong doanh nghiệp
 • Cập nhật hồ sơ nhân sự
 • Cập nhật quá trình công tác, xin đi trễ về sớm, nghỉ phép … liên quan đến chấm công ngay trên hệ thống
 • Theo dõi quá trình ký hợp đồng lao động, nhắc nhở khi sắp hết hạn ký HĐ lao động
 • Theo dõi nhắc nhở ngày sinh nhật của nhân viên

Thông tin nội bộ

Phân hệ này cho phép thực hiện cập nhật các Thông báo, Bình chọn trong nội bộ doanh nghiệp.

 • Cho phép user tạo thông báo, gán quyền cho nhân viên khác xem.
 • Thống kê và theo dõi số lượng nhân viên đã xem, số lượng bình luận …

Màn hình Dashboard

Toàn bộ thông tin về tình hình “sức khỏe” của doanh nghiệp, mọi hoạt động được thể hiện trên một màn hình chủ duy nhất, giúp cấu quản lý xem qua được mọi hoạt động một cách nhanh nhất.

Customer Portal

Zen BOS'
Với Module Customer Portal, ZenBOS cho phép doanh nghiệp public thông tin tiến độ thực hiện dự án, các phương án triển khai, cập nhật tiến độ và các trao đổi trực tiếp với khách hàng trên hệ thống. Mỗi khách hàng sẽ được doanh nghiệp cấp tài khoản truy cập vào hệ thống Portal. Tại đây, toàn bộ thông tin về dự án, tiến độ và quy trình thực hiện. Các hình ảnh, kết quả có liên quan đến dự án của Khách hàng sẽ được thể hiện. Khách hàng có thể trao đổi, phản hồi, góp ý, đánh giá chất lượng sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp, ghi nhận yêu cầu bảo hành/bảo trì trực tiếp từ Portal.

Bảo mật và phân quyền

Hệ thống ZenBOS cho phép thiết lập thông tin User đăng nhập và phân quyền theo Vai trò. Mỗi User được gán 1 hoặc nhiều vai trò khác nhau. Mỗi vai trò được thực hiện một số quyền nhất định. Quyền của vai trò sẽ được phân theo từng chức năng của hệ thống Ngoài ra, ZenBOS cho phép bảo mật thông tin, dữ liệu (Khách hàng, dự án, hợp đồng … ) tùy theo nhân viên phụ trách dữ liệu đó.