Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh do Bộ Tài chính ban hành ngày 01/6/2021


Trong nội dung thông tư có ban hàng phụ lục II - liệt kê chi tiết danh mục biểu mẫu ban hành kèm theo thông tư này.

DANH MỤC MẪU BIỂU

(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


TẢI ĐẦY ĐỦ THÔNG TƯ 40/2021/TT-BTC KÈM TẤT CẢ BIỂU MẪU 
STT

Mu số

Tên Mu biểu

Tải tất c

1

01/CNKD

Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

2

01-1/BK-CNKD

Phụ lục Bảng kê chtiết cá nhân kinh doanh

(Kèm theo Tờ khai 01/CNKD áp dụng đối với tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân; cá nhân hợp tác kinh doanh với tổ chức; tổ chức chi trả cho cá nhân đạt doanh s; tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử; tổ chức tại Việt Nam là đi tác của nhà cung cấp nền tảng số ở nước ngoài)


3

01-2/BK-HĐKD

Phụ lục Bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

(Kèm theo Tờ khai 01/CNKD áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai)

 

4

01/TBTDK-CNKD

Thông báo về việc dự kiến doanh thu, mức thuế khoán

(Áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán)

 

5

01/CKTT-CNKD

Bảng công khai thông tin cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

 

6

01/TBKĐC-CNKD

Thông báo về việc không điều chỉnh mức thuế khoán

(Áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán)

 

7

01/TTS

Tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản

(Áp dụng đối với cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế và tổ chức khai thuế thay cho cá nhân)

 

8

01-1/BK-TTS

Phụ lục bảng kê chi tiết hợp đồng cho thuê tài sản

(Áp dụng đối với cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế nếu là lần khai thuế đầu tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng)

 

9

01-2/BK-TTS

Phụ lục bảng kê chtiết cá nhân cho thuê tài sản

(Áp dụng đối với tổ chức khai thay cho cá nhân cho thuê tài sản)

 

10

01/XSBHĐC

Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

(Áp dụng cho doanh nghiệp xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cp trả tiền hoa hng cho cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý bán đúng giá; doanh nghiệp bảo him trả phí tích lũy bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác)

 

11

01-1/BK-XSBHĐC

Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân có phát sinh doanh thu từ hoạt động đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp

(Kèm theo Tờ khai 01/KK-XSBHĐC kê khai vào hồ sơ khai thuế của tháng/quý cuối cùng trong năm tính thuế)

 

12

01/TKN-CNKD

Tờ khai thuế năm

(Áp dụng đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp, hoạt động kinh doanh khác chưa khu trừ, nộp thuế trong năm)

 


XEM THÊM:

HỘ KINHDOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH CẦN CHUẨN BỊ GÌ KHI THÔNG TƯ 88/2021/TT-BTC CÓ HIỆU LỰC

PHẦN MỀM ZEN HKD - ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHỨNG TỪ & SỔ SÁCH THEO THÔNG TƯ 88/2021


Phần mềm ZEN HKD - Phần mềm kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, thưc hiện đầy đủ việc mở sổ sách, lập & lưu trữ chứng từ, hỗ trợ kê khai thuế, đáp ứng đầy đủ nhu cầu quản lý theo đặc thù của hộ kinh doanh cá thể, cá nhân kinh doanh.

XEM CHI TIẾT PHẦN MỀM ZEN HKD
ĐĂNG KÝ DÙNGMIỄN PHÍ PHẦN MỀM ZEN HKD TẠI ĐÂY