• Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 6 năm 2021, có hiệu lực từ ngày 01/08/2021
  • Thông tư 88/2021/TT-BTC ngày 10/11/2021, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.
  • Khi cá nhân, hộ gia đình kinh doanh theo mô hình hộ kinh doanh cá thể thì có ba loại thuế cần phải đóng, đó là: Thuế môn bài, Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập cá nhân.

1.    TRƯỜNG HỢP HỘ KINH DOANH ĐƯỢC MIỄN CẢ 3 LOẠI THUẾ GTGT; TNCN; MÔN BÀI

  • Theo quy định nếu Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng/năm trở xuống sẽ được miễn thuế không phải nộp tất cả 3 loại thuế trên.
  • Còn đối với hộ kinh doanh cá thể nếu có doanh thu trên 100 triệu đồng/ năm sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng, ngoài ra còn phải nộp lệ phí môn bài.

2.    CÁC TRƯỜNG HỢP HỘ KINH DOANH ĐƯỢC MIỄN LỆ PHÍ MÔN BÀI

  • Cá nhân, Nhóm cá nhân, Hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống;
  • Cá nhân, Nhóm cá nhân, Hộ kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định theo hướng dẫn của Bộ tài chính;
  • Cá nhân, Nhóm cá nhân, Hộ gia đình sản xuất muối
  • Cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá
  • Hộ kinh doanh lần đầu ra hoạt động sản xuất kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu hoạt động (01/01 đến 31/12). Trong năm đầu mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh, nếu cá nhân, hộ gia đinh thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh mới thì cũng đươc miễn phí môn bài.


XEM THÊM HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH CẦN CHUẨN BỊ GÌKHI THÔNG TƯ 88/2021/TT-BTC CÓ HIỆU LỰC