Lịch sử phát hành23/07/2021


  • Cập nhật lỗi hiển thị và màn hình Menu cho các thiết lập hệ thống và danh mục dùng chung


10/07/2021


  • Phát hành phiên bản đầu tiên bao gồm các tính năng cơ bản của phần mềm kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ