• Thông tư 40/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/8/2021 có nhiều thay đổi về thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
 • Nộp thuế theo phương pháp khoán là phương pháp tính thuế khá phổ biến được áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh. Vậy, thuế khoán là gì, đối tượng nào được áp dụng và cách tính được quy định thế nào? 

1.    THUẾ KHOÁN LÀ THUẾ GÌ? ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG VÀ CÁCH TÍNH RA SAO?

1.1 THUẾ KHOÁN LÀ THUẾ GÌ?

 • Phương pháp khoán là phương pháp tính thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo tỷ lệ trên doanh thu do cơ quan thuế xác định để tính mức thuế khoán.
 • Thuế khoán là loại thuế được tính trọn gói áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, do mức thuế thấp và khó xác định rõ ràng nên cơ quan thuế có thẩm quyền định mức một khoản thuế trên cơ sở hồ sơ tự khai của người nộp thuế, ý kiến tư vấn Hội đồng tư vấn thuế cấp xã và cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế.

1.2 PHƯƠNG PHÁP KHOÁN THUẾ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NHỮNG HỘ KINH DOANH NÀO?

Căn cứ khoản 8 Điều 3 và Điều 7 Thông tư 40/2021/TT-BTC, thuế khoán áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ, Trừ 02 Trường Hợp Sau:

 • Hộ, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp nộp thuế theo phương pháp kê khai (hộ, cá nhân kinh doanh quy mô lớn và hộ, cá nhân kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng lựa chọn nộp theo phương pháp kê khai).
 • Cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp nộp thuế theo từng lần phát sinh (cá nhân kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định như kinh doanh lưu động, cá nhân là chủ thầu xây dựng tư nhân).

XEM THÊM TRƯỜNG HỢP HỘ KINH THUỘC DIỆN TÍNH & NỘP THUẾ THEO PHƯƠNGPHÁP KÊ KHAI

1.3 CÁCH TÍNH THUẾ KHOÁN PHẢI NỘP

Dù hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có nộp thuế theo phương pháp nào thì số thuế phải nộp vẫn được xác định theo công thức quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư 40/2021/TT-BTC, cụ thể như sau:

THUẾ GTGT PHẢI NỘP = DOANH THU TÍNH THUẾ GTGT x % THUẾ GTGT
THUẾ TNCN PHẢI NỘP = DOANH THU TÍNH THUẾ TNCN x % THUẾ TNCN

Trong đó:

Doanh thu tính thuế là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ, tiền hoa hồng phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả:

 • Các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thanh toán, chiết khấu thương mại, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền.
 • Các khoản trợ giá, phụ trội, phụ thu, phí thu thêm được hưởng theo quy định;
 • Các khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác (chỉ tính vào doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân).
 • Doanh thu khác mà hộ, cá nhân kinh doanh được hưởng.
Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân không phân biệt là đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

XEM CHI TIẾT % THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNGVÀ % THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI ĐÂY

1.4 CÁC LƯU Ý KHI ÁP DỤNG THUẾ KHOÁN

 • Theo quy định nếu Hộ kinh doanh cá thể nếu có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng/năm trở xuống sẽ được miễn thuế không phải nộp tất cả 3 loại thuế trên. Còn đối với hộ kinh doanh cá thể nếu có doanh thu trên 100 triệu đồng/ năm sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng, ngoài ra còn phải nộp lệ phí môn bài
 • Hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán không phải thực hiện chế độ kế toán.
 • Hộ khoán sử dụng hóa đơn lẻ phải lưu trữ và xuất trình cho cơ quan thuế các hóa đơn, hợp đồng, chứng từ, hồ sơ chứng minh hàng hóa, dịch vụ hợp pháp khi đề nghị cấp, bán lẻ hóa đơn theo từng lần phát sinh.

XEM THÊM CÁCH TÍNH THUẾ VỚIHỘ KINH DOANH CÁ THỂ NỘP THUẾ THEO PHƯƠNG PHÁP KHOÁN

2.    PHẦN MỀM ZEN HKD ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHỨNG TỪ & SỔ SÁCH THEO THÔNG TƯ 88/2021/TT-BTC CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/01/2022

2.1 THEO NHƯ QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ THÌ CÁ NHÂN KINH DOANH, HỘ KINH DOANH CẦN THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH SAU:

 • Mở sổ sách kế toán, chứng từ kế toán theo quy định của thông tư 88/2021/TT-BTC đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo phương pháp kê khai
 • Lưu trữ chứng từ mua bán để đối chiếu cho hồ sơ kê khai và nộp thuế
 • Chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử có mã số thuế của cơ quan thuế
 • Nộp hồ sơ khai thuế
 • Nộp Báo cáo thuế định kỳ hoặc từng lần
 • Nộp thuế theo hồ sơ khai thuế đã nộp
 • Nộp các thông báo liên quan đến thay đổi địa điểm, ngành nghề và mức doanh thu khoán đối với hoạt động kinh doanh của hộ và cá nhân kinh doanh.
Phần mềm ZEN HKD - Phần mềm kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, thưc hiện đầy đủ việc mở sổ sách, lập & lưu trữ chứng từ, hỗ trợ kê khai thuế, đáp ứng đầy đủ nhu cầu quản lý theo đặc thù của hộ kinh doanh cá thể, cá nhân kinh doanh.

2.2 CÁC CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM ZEN HKD:

 • Phiếu thu (Thu tiền cung cấp hàng hóa, dịch vụ)
 • Phiếu chi (Chi tiền trả nhà cung cấp)
 • Nhập kho
 • Xuất kho
 • Phiếu bán hàng
 • Đầy đủ mẫu chứng từ và báo cáo theo TT88/2021/TT-BTC

o   Sổ quỹ tiền mặt

o   Sổ tiền gửi ngân hàng

o   Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ

o   Sổ chi tiết vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

o   Sổ chi phí sản xuất kinh doanh

o   Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước

o   Sổ theo dõi tình hình thanh toán tiền lương và các khooản phải nộp theo lương cho người lao động

 • Khi cần có thể nâng cấp lên mô hình quản lý lớn hơn

ĐĂNG KÝ DÙNG MIỄN PHÍ PHẦN MỀM ZEN HKD TẠI ĐÂY