Điểm nổi bật

  • Nghiệp vụ đầy đủ, báo cáo và sổ sách đúng theo chế độ kế toán, thuế
  • Zen Books đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kế toán, thuế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
  • Luôn được cập nhật các thông tư về kế toán và thuế của Bộ tài chính và Tổng cục thuế, lên các báo cáo tài chính và số sách kế toán theo đúng quy định.
  • Thông tin nhanh kịp thời, báo cáo quản trị đa dạng
  • Nhập liệu một lần và gửi dữ liệu lên phần mềm HĐĐT.